KONTAKT 

Pekáreň Liptovský Mikuláš
Spojovateľka 044/ 55 204 73 lippek@lippek.sk  
Vedúci výroby 0907 984 624 fzurek@lippek.sk  
Vedúci expedície 0907 888 234 mzuzaniaková@lippek.sk
expedicia@lippek.sk
 
Obchodný úsek 0917 737 751
Pekáreň Likavka
Expedícia 044/4325703 explikavka@lippek.sk  
Vedúci expedície 0907 984 645    
Pekáreň Svit
Spojovateľ 052/78 77 122    
Expedícia 052/ 78 77 135 expsvit@lippek.sk  
Vedúci expedície 0908 915 869    
Cukrárska výroba Liptovský Hrádok
Expedícia 044/52 22 360
044/ 52 22 326
exphradok@lippek.sk  
Vedúca expedície 0908 915 829    

 

 Video